Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cho lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

18.62018

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Từ ngày 16-19/6/2018, Sở Nội […]

Nghị định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp đại học loại […]

GẶP MẶT KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018).

image004

Sáng ngày 11/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Dự chương trình gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, […]

Công văn số 793/SNV-TCBC&TCPCP ngày 12/6/2018 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh

du thao logo1

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về điều chỉnh bổ sung đề án sắp xếp, đổi mới công ty TNHH nhà nước một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Sơn La giai đoạn 2018-2021

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 Về việc phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường Sơn La thành Công ty cổ phần

Công khai thông báo kết quả thanh tra tại trường THPT Chu Văn Thịnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 686/KL-SNV về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số […]

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về công tác cải cách hành chính năm 2018.

7.6.62018

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-SNV ngày 26/01/2018 của Sở Nội vụ, từ ngày 26/4/2018 đến ngày 31/5/2018 Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Yên Châu, Phù Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu và Vân Hồ mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức thực hiện […]

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018

6.6.62018

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy định chi tiết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch bồi […]

Trang 1 / 5912345...102030...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La