THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển […]

Tin nổi bật

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La