Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020.

Quyết định Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông, sử dụng đất và thoát nước mặt khu vực đồi cảnh quan, cầu coong nọi thuộc hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối nậm la thành phố sơn la tỉnh SơnLa

Thông báo số 368/TB-STNMT ngày 31/05/2018 về Công bố khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2010) tỉnh Sơn La

Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông (Tuyến đường số 6) thuộc hồ sơ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô 1&2 khu ĐTM gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, thành phố Sơn La

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thông báo số 195/TB-SNN ngày 20/3/2018 của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về công bố quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây, tre tỉnh Sơn La đến năm 2020

Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định số 4598/QĐ-BCT ngày 24/11/2016 của Bộ công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La