Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, Sở Giao thông vận tải. Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định, có đồng chí […]

GIẢI PHÁP SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2021.

Trong thời gian qua các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công như lĩnh vực: y tế, giáo dục… góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ […]

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

20.11.2017.1

Chiều ngày 17/11/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; các trường đại học, […]

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mộc Châu.

Từ ngày 14 – 15/11/2017, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 24/02/2017 của Sở Nội do bà Cầm Thúy Vân, Phó giám đốc làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Mộc Châu, các cơ quan chuyên  […]

THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

17.11.2017.1

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển […]

HẬU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT SAI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Ngày 10/10/2017, Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Thảo, địa chỉ tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu; bà Thảo đã yêu cầu giải quyết 02 nội dung: Thanh toán 12 tháng lương (do nghỉ oan sai) hưởng […]

UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tinh giản gần 3500 biên chế (giai đoạn 2018-2021).

Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành […]

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.     […]

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA

Ngày 04/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La. Quy chế này gồm 06 Chương, 26 Điều, quy định một số nội dung về tổ chức phát động […]

UBND tỉnh ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; […]

Trang 1 / 5612345...102030...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La