Những điểm mới quan trọng của Luật tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật có 9 Chương và 67 Điều, Luật có những quy định thể hiện rõ nét hơn […]

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Tuyên truyền công tác CCHC tỉnh Sơn La năm 2019. Với mục tiêu đề ra là: Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, […]

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019

Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn […]

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Nghị định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp đại học loại […]

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 – “ THUỐC LÁ VÀ BỆNH TIM MẠCH “

Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới và các thành viên tổ chức Ngày Thế giới không thuốc lá, nêu bật nguy cơ về sức khoẻ và các nguy cơ khác liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, và vận động các chính sách hiệu quả để giảm thiểu mức […]

Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở ban ngành UBND các huyện Thành phố

Nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Nội vụ.

Theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2017, Sở Nội vụ xếp thứ 01/19 sở, ban, ngành. Điểm trung bình chung […]

HƯỚNG DẪN VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 19/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 548/SNV-TĐKT gửi ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học […]

Trang 1 / 41234