Kết quả bước đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ

45092043_278221626158596_3970046543246917632_n

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; […]

Quyết định Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh

Hội nghị thống nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái

07.11.20118

Thực hiện Quyết định số 513 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết […]

Công tác tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018; Công văn số 3877/CV-UBND ngày 26/10/2018 về việc thực hiện thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp […]

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Kế hoạch số 1463/KH-SNV ngày 25/10/2018 Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” của Sở Nội vụ năm 2018.

Đoàn công tác Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm việc với tỉnh Sơn La

19.10.2018

Ngày 17/10/2018, Đoàn công tác Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tiếp […]

Thanh tra đột xuất tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

10.10.2018

Ngày 9/10/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra đột xuất và tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác đánh giá xếp loại công chức; công tác lập hồ […]

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC GẶP MẶT NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

13.10.2018

Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi tọa đàm. Tới dự có đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại […]

Công văn số 1385/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/10/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Trang 1 / 6812345...102030...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La