Lọc theo
Ngày ban hành Đến ngày
Từ khóa

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1898/QĐ-TTg 28/11/2017 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”
105/2017/TT-BTC 05/10/2017 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31.10.2016 của TTCP phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
10/2015/QĐ-UBND 31/03/2017 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
09/2015/QĐ-UBND 31/03/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La
08/2016/QĐ-UBND 22/04/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sơ Xây dựng
07/2016/QĐ-UBND 22/04/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.
06/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 Vè việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
06/2016/QĐ-UBND 10/03/2016 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
111/2017/NĐ-CP 05/10/2017 Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Trang 1 / 2712345...1020...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La