Lọc theo
Ngày ban hành Đến ngày
Từ khóa

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/NQ-TT HĐND 17/10/2017 Ban hành quy trình cho ý kiến vào đề nghị xây dựng nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
06/2017/TT-BNV 27/09/2017 Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
41/2015/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La
40/2015/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng , phó phòng Tài nguyên và Môi trường  thuộc UBND các huyện thành phố của tỉnh Sơn La.
39/2016/QĐ-UBND 07/12/2016 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng, phó phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La
39/2015/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân thành phố Sơn La.
39/2016/QĐ-UBND 07/12/2016 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng, phó phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
353/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng; trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công thương tỉnh Sơn La
34/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
33/2016/QĐ-UBND 03/11/2016 Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

Trang 1 / 2512345...1020...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La