Kế hoạch số 144/KH-SNV ngày 25/01/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nội vụ năm 2018

Kế hoạch số 121/KH-SNV ngày 22/01/2018 về đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân năm 2018

Kế hoạch số 85/KH-SNV ngày 15/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Quyết định số 15/QĐ-SNV ngày 15/01/2018 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Thông báo số 02/TB-SNV ngày 04/01/2018 về việc nâng cấp 9 thủ tục hành chính công lên mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018.

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018, với mục đích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải […]

Báo cáo 209/BC-SNV ngày 06/7/2017 về Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017.

Báo cáo số 136/BC-SNV ngày 15/5/2017 về Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 .

Thông báo số 68/TB-SNV ngày 21/5/2017 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm điện tử tại Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La.

Quyết định số 251/QĐ-SNV ngày 26/6/2017 về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua đường dây nóng trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La