Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Công văn số1384/SNV-CCHC ngày 09/10/2018 về việc hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC 2018

Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500

Thực hiện Công văn số 50/BQLĐA500 ngày 11/6/2018 của Ban Quản lý Đề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500. Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện […]

Hướng dẫn khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng.

Công văn số 749/SNV-CCVC ngày 04/6/2018 về hướng dẫn lập hồ sơ thi nâng ngạch công chức năm 2018

Thực hiện Công văn số 2233/BNV-CCVC ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2018 tại tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ […]

Hướng dẫn Thực hiện đánh giá tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực Nội vụ giai đoạn 2018-2020.

Hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo điểm nhóm đạo Tin lành

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 08/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gồm 04 chương, 25 điều và hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ […]

Trang 1 / 712345...Cuối