Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Huyện Mộc Châu V/v Phê duyệt kết quả tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018 (lần 2).

Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Huyện Phù Yên v/v phân công công tác đối với các thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Phù Yên đợt 2 năm 2017

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2017

Thông báo số 04/TB-THPTC ngày 07/5/2018 của trường THPT chuyên về thi chuyển viên chức năm 2018.

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 02/5/2018 của UBND Huyện Phù Yên về kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Thông báo số 170/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện Thuận Châu V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018

Thông báo 359/TB-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Huyện Sông Mã kết quả tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đợt 2 năm 2017

Thông báo số 57/TB-UBND của UBND Huyện Mộc Châu ngày 10/4/2018 về thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu (lần 2).

Thông báo số 147/TB-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện Thuận Châu về tuyển chọn nhân viên hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La (lần 2)

Trang 1 / 812345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La