Thông báo số 02/TB-BVPHCN ngày 19/3/2018 của Bệnh Viện Phục hồi Chức năng Sơn La Về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 2018.

Công văn số 343/SNV-CCVC ngày 09/3/2018 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2017.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án thuộc tỉnh; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh.   Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, […]

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017.

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 09/02/2018 UBND Huyện Mộc Châu về việc thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2018.

Thông báo số 167/TB-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông ngày 26/02/2018 về việc thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu.

Thông báo số 131/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Sông Mã về việc thông báo Danh sách người đủ điều kiện không đủ điều kiện dự tuyển chọn lao động hợp đồng

Thông báo 39/TB-UBND ngày 01/2/2018 của UBND huyện Mai Sơn về việc điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Thông báo số 50/TB-HĐTTH ngày 31/01/2018 của Sở Y tế về Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng IV Sở Y tế Sơn La

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 11/01/2018 của UBND Huyện Mộc Châu về thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2017

Thông báo số 21/TB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND Huyện Yên Châu về Thông báo Kết quả thi trắc nghiệm và dự kiến người trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu, năm 2017.

Trang 1 / 712345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La