Thông báo số 159/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Phù Yên về kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Phù Yên, năm 2017.

289/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Mai Sơn Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2017.

Kế hoạch số 780/KH-KHCN ngày 12/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Kế hoạch số 1790/KH-SVHTT&DL ngày 11/9/2017 về tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Thông báo số 609-TB/BTCTU về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La.

Thông báo số 87/TB-SNV ngày 14/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chi cục trưởng Thủy sản.

Thông báo số 371/TB-SLĐTBXH ngày 21/9/2017 về thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông báo số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của huyện Mường La về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trang 1 / 41234

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La