Thông Báo số 170/TB-UBND ngày 17/11/2017 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – Đào tạo huyện Phù Yên đợt 2 năm 2017.

Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm xét tuyển lấy điểm phỏng vấn đối với thị sinh dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện Bắc Yên

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện năm 2017

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc phê duyệt kết quả thi, kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2017.

Thông báo số 325/TB-UBND ngày 31/10/2017 về tiếp nhận viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2017.

Quyết định số 2981/QĐ-SNV ngày 30/10/2017 của huyện Bắc Yên về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm 2017, hệ ngoài cử tuyển.

Thông báo số 177/TB-UBND ngày 25/10/2017 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu năm 2017.

Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 25/10/2017 của Hội đồng tuyển chọn chức danh phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La

Thông báo số 496/TB – UBND ngày 24/10/2017 của UBND thành phố về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của UBND thành phố năm 2017.

Thông báo 483/TB-SYT ngày 20/10/2017 về danh sách thí sinh đủ điều kiện thi dự tuyển Phó giám đốc BV Lao và bệnh phổi

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La