Sơ đồ tổ chức bộ máy

Đăng ngày: 16/08/2017 11:24:17

Sơ đồ tổ chức của Sở Nội vụ

so đo to chuc bo may 2018

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La