Sơ đồ tổ chức bộ máy

Đăng ngày: 16/08/2017 11:24:17

Sơ đồ tổ chức của Sở Nội vụ

so do to chuc

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La