Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 284

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Công thương

Ngày 06-07/9/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Công thương.

Đ/c Nguyễn Minh Hòa -  Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố quyết định kiểm tra, thông qua nội dung kiểm tra và thống nhất cách thức làm việc của Đoàn kiểm tra. Lãnh đạo Sở Công thương đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở. Ngay sau khi làm việc với lãnh đạo Sở Công thương, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tại một số phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Sở Công thương.

Năm 2020, chỉ số CCHC của Sở Công thương đạt 92,54 điểm, xếp thứ 4/20 sở, ban, ngành của tỉnh; chỉ số SIPAS đạt 95,11 điểm, xếp thứ 9/20 sở, ban ngành.

Năm 2021, Sở Công thương đã quan tâm thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, đúng quy định; thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố danh mục thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận và trả hồ sơ đúng hẹn; triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý; 98% văn bản được sử dụng chữ ký số. Sở đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 84 thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích…

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những việc đã làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Qua đó, Sở Công thương đã nghiêm túc tiếp thu và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Tác giả:Khúc Thị Thu Hằng - Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang