Điểm tin trong ngày
 • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
 • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
 • 08/04/2024

  Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam; vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 143-HD/TW ngày 28/02/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Hướng dẫn 10-HD/TU ngày 02/4/2024 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • 08/04/2024

  Những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

  Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024. Để kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới ban hành năm 2023 và 2024, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị. Sở Nội vụ giới thiệu những nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị với nội dung sau:

 • 04/04/2024

  Công bố Kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La

  Thực hiện Quyết định thanh tra số 03/QĐ-TTr ngày 18 tháng 01 năm 2024 của của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023, thời gian tiến hành thanh tra trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La từ ngày 26/01/2024 đến ngày 30/01/2024 và từ ngày 26/02/2024 đến ngày 18/3/2024.

 • 04/04/2024

  Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

  Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La xin trân trọng giới thiệu bài viết.

 • 04/04/2024

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, đối với UBND thành phố Sơn La

  Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đối với UBND thành phố Sơn La. Tham dự công bố có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr; về phía UBND thành phố Sơn La có ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Sơn La; lãnh đạo 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố theo kế hoạch thanh tra.

 • 11/04/2024

  Sơn La đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính

 • 08/04/2024

  “Thanh niên Sơn La khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương” là chủ đề đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024

  Ngày  01/4/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn năm 2024, với chủ đề “Thanh niên Sơn La khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương”. Dự kiến Hội nghị đối thoại sẽ tổ chức trong Quý III/2024.

 • 04/04/2024

  Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023

  Chiều ngày 02/4/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai, thi hành. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Bùi Minh Tân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo một số

 • 01/04/2024

  QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  Ngày 29/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2024 và thay thế thay thế Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La, Quy chế có một số điểm cần lưu ý sau:

 • 01/04/2024

  TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ

  Ngày 29/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2024, quyết định có một số điểm cần lưu ý sau:

 • 15/04/2024

  Thuận Châu Hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

  Ngày 11/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Thuân Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Thúy Vân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Đức Thặng và đồng chí Lê Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, tập thể, cá nhân được tôn vinh, trao thưởng, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí...

 • 20/03/2024

  Huyện Mường La Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

  Ngày 13/3/2024, UBND huyện Mường La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí: Cầm Thúy Vân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lò Văn Tưởng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phùng Mạnh Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia cụm, khối thi đua của huyện, tập thể, cá nhân được tôn vinh, trao thưởng …

 • 19/03/2024

  Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

  Ngày 05/3/2024, tại thành phố Lạng Sơn, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương và lãnh đạo Hội đồng TĐKT các tỉnh thuộc cụm thi đua; tập thể, cá nhân được tôn vinh, trao thưởng, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí...

 • 12/03/2024

  Bắc Yên Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

  Ngày 05/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Văn Nguyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia cụm, khối thi đua của huyện, tập thể, cá nhân được tôn vinh, trao thưởng, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí...

 • 04/03/2024

  Khối thi đua các sở, ban, ngành (khối 02) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

  Ngày 28/02/2024, Khối Thi đua các sở, ban, ngành khối 02 (Gồm 06 đơn vị: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia Khối Thi đua các sở, ban, ngành số 02, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí...

 • 03/09/2019

  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử tại Pháp”

  Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại Hội trường Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử tại Pháp”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng với đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ, Cục Văn thư, lưu trữ các tỉnh, thành phố. Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã được nghe Bà mélanie rebours chuyên gia lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp trao đổi những kinh nghiệm trong quản lý tài liệu điện tử ở pháp, với các nội dung cụ thể như: 

 • 27/06/2019

  Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La

  Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La. Quyết định này thay thế Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh.

 • 25/06/2019

  Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

  Chiều  ngày 24/6/2019, tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Minh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày  26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 • 24/06/2019

  Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác Văn thư - Lưu trữ

  Ngày 18/6/2019, tại Hội trường Sở Nội vụ đồng chí Cầm Thúy Vân - Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo và công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Văn phòng sở đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của huyện Yên Châu, do đồng chí Hoàng Anh - Trưởng Phòng nội vụ huyện Yên Châu làm trưởng đoàn, gồm có 30 công chức văn phòng, thống kê các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Châu đến trao đổi, học tập kinh nghiệm vể công tác văn thư, lưu trữ.

 • 17/06/2019

  Bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng – thống kê cấp xã theo đề án 1956, năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang