Liên hệ

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tầng 4, Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

Điện thoại: Văn phòng sở (0212).3752.630
Email:snv@sonla.gov.vn
Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn


Đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc sở:
 Trung tâm lưu trữ lịch sử

Địa chỉ: Tòa nhà lưu trữ - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Điện thoại :(0212).3755.573 – Fax: (0212).3755.573
Email: trungtamluutrulichsu@sonla.gov.vn
Website: http://luutru.sonla.gov.vn/

 

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang