Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Danh bạ Sở nội vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số ĐT

Hòm thư

A

BAN GIÁM ĐỐC

1

Lương Thị Như Hoa

Giám đốc

1975

3758889

hoaltn.snv@sonla.gov.vn

2

Cầm Thúy Vân

Phó Giám đốc

1972

3754988

vanct.snv@sonla.gov.vn

3

Lại Như Long

Phó Giám đốc

1971

3853889

longln.snv@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Tịnh

Phó Giám đốc

1972

3851180

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

B

VĂN PHÒNG SỞ

5

Phạm Minh Hải

Chánh Văn phòng

1970

3752630

haipm.snv@sonla.gov.vn

6

Vũ Ngọc Trung

Phó Chánh Văn phòng

1987

3752630

trungvn.snv@sonla.gov.vn

7

Lò Thị Hường

Văn thư Lưu trữ

1981

3855743

huonglt.snv@sonla.gov.vn

8

Lương Văn Hậu

Chuyên viên

1989

3855743

haulv.snv@sonla.gov.vn

9

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

1988

3752630

quandm.snv@sonla.gov.vn

10

Lường Thị Hà

Kế toán

1983

3752630

halt.snv@sonla.gov.vn

11

Lò Thị Hải Yến

Chuyên viên

1988

3752630

yenlth.snv@sonla.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên một cửa

1981

hantt.snv@sonla.gov.vn

13

Hoàng Văn Thắng

Lái xe

1984

14

Nguyễn Phương Lưu

Lái xe

1967

15

Quàng Thị Loan

Nhân viên phục vụ

1988

C

THANH TRA SỞ

16

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chánh Thanh tra

1976

3789.178

thuyntb.snv@sonla.gov.vn

17

Bùi Văn Hào

Phó Chánh Thanh tra

1976

3853671

haobv.snv@sonla.gov.vn

18

Nguyễn Sơn Hà

Thanh tra viên chính

1970

3853671

hans.snv@sonla.gov.vn

19

Chu Thị Luyến

Thanh tra viên

1976

3853671

luyenct.snv@sonla.gov.vn

20

Hà Thị Sen

Thanh tra viên chính

1970

3853671

senht.snv@sonla.gov.vn

D

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

21

Nguyễn Biên Cương

Trưởng phòng

1982

3853704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

22

Nguyễn Thị Then

Phó Trưởng phòng

1986

3853704

thennt.snv@sonla.gov.vn

23

Nguyễn Đình Lợi

Chuyên viên

1979

3853704

loind.snv@sonla.gov.vn

24

Lù Văn Phái

Chuyên viên

1996

3853704

phailv.snv@sonla.gov.vn

25

Phan Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên

1989

3853704

quyenptn.snv@sonla.gov.vn

26

Phạm Đình Thắng

Chuyên viên

1982

3853704

thangpd.snv@sonla.gov.vn

27

Nguyễn Thành Đại

Chuyên viên

1992

3853704

daint. snv@sonla.gov.vn

E

PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

28

Vũ Quốc Cường

Phó Trưởng phòng

1984

3857403

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

29

Cao Thị Thanh Hà

Chuyên viên

1984

3857403

hactt.snv@sonla.gov.vn

30

Lò Phương Thảo

Chuyên viên

1991

3857403

thaolp.snv@sonla.gov.vn

31

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chuyên viên

1977

3857403

hoantt.snv@sonla.gov.vn

32

Đỗ Thanh Lam

Chuyên viên

1998

3857403

lamdt.snv@sonla.gov.vn

F

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

33

Lê Thị Văn

Trưởng phòng

1972

3852020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

34

Đỗ Khắc Vinh

Phó Trưởng phòng

1976

3852020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

35

Giản Thị Dương

Chuyên viên chính

1968

3852020

duonggt.snv@sonla.gov.vn

36

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên viên

1977

3852020

hongntth.snv@sonla.gov.vn

37

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

1978

3852020

namhv.snv@sonla.gov.vn

38

Lê Thị Thanh Hưng

Chuyên viên

1982

3852020

hungltt.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

33

Doãn Thị Thu Huyền

Trưởng phòng

1982

3751890

huyendtt.snv@sonla.gov.vn

40

Lường Thúy An

Chuyên viên

1986

3751890

anlt.snv@sonla.gov.vn

41

Khúc Thị Thu Hằng

Chuyên viên

1989

3751890

hangktt.snv@sonla.gov.vn

42

Nguyễn Thuý Sâm

Chuyên viên

1981

3751890

samnt.snv@sonla.gov.vn

43

Đào Văn Chung

Chuyên viên

1979

3751890

chungdv.snv@sonla.gov.vn

44

Hoàng Diễm Lệ

Chuyên viên

1982

3751890

lehd.snv@sonla.gov.vn

45

Phan Thanh Thủy

Chuyên viên

1997

3751890

thuypt.snv@sonla.gov.vn

H

PHÒNG TÔN GIÁO

46

Bùi Thị Minh Phương

Phó Trưởng phòng

1980

3789179

phuongbtm.snv@sonla.gov.vn

47

Lê Thị Miền

Chuyên viên chính

1973

3789179

mienlt.snv@sonla.gov.vn

48

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

1980

3789179

phuongnt.snv@sonla.gov.vn

49

Thào Ngọc Cho

Chuyên viên

1971

3789179

chotn.snv@sonla.gov.vn

50

Triệu Thị Tâm Trinh

Chuyên viên

1999

3789179

trinhttt.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

51

Nguyễn Tú Anh

Trưởng phòng

1977

3853388

anhnt.snv@sonla.gov.vn

52

Đinh Thùy Vui

Phó Trưởng phòng

1979

3853388

vuidt.snv@sonla.gov.vn

53

Phạm Thị Quỳnh Lan

Chuyên viên

1970

3853388

lanptq.snv@sonla.gov.vn

54

Bùi Ngọc Tư

Chuyên viên

1978

3853388

tubn.snv@sonla.gov.vn

55

Hoàng Thị Hương Hà

Chuyên viên

1978

3853388

.hahthsnv@sonla.gov.vn

56

Nguyễn Thị Biển

Chuyên viên

1982

3853388

biennt.snv@sonla.gov.vn

I

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

1

Khổng Thị Hữu

Phó Giám đốc trung tâm

1974

huukt.snv@sonla.gov.vn

2

Lò Việt Dũng

Phó Giám đốc trung tâm

1984

dunglv.snv@sonla.gov.vn

3

Quàng Tuấn Anh

Lưu trữ viên

1989

anhqt.snv@sonla.gov.vn

4

Đinh Thị Hường

Lưu trữ viên

1988

huondt.snv@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mai Anh

Văn thư

1989

anhntm.snv@sonla.gov.vn

6

Vì Thị Oanh

Lưu trữ viên

1983

oanhvt.snv@sonla.gov.vn

7

Vũ Thị Hồng Nhung

Lưu trữ viên

1986

nhungvth.snv@sonla.gov.vn

8

Bùi Thị Lý

Lưu trữ viên

1980

lybt.snv@sonla.gov.vn

9

LườngThị Hồng Vân

Lưu trữ viên

1990

vanlth.snv@sonla.gov.vn


 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang