Điểm tin trong ngày
 • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
 • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
 • 26/06/2024

  GIỚI THIỆU NỘI DUNG TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU “TIẾP CẬN PHÁP LUẬT” TRONG ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH

  Để tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tổ chức triển khai và thi hành các văn bản Luật, Nghị quyết, văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần tiếp cận pháp luật được thường xuyên. Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu điểm mới về nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh cụ thể như sau:

 • 14/06/2024

  Công bố quyết định thanh tra đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

  Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 07/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự công bố có bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 20/QĐ-TTr; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có có ông  Phùng Kim Sơn - Giám đốc Sở và trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 • 12/06/2024

  TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022-2027”

  Để tiếp tục tuyên truyền nội dung Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024. 

 • 05/06/2024

  Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

  Ngày 23/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 148-QĐ/TW quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, Quy định này quy định nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, thủ tục, hồ sơ tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Áp dụng đối với người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị (gọi tắt là người đứng đầu cơ quan); cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là cán bộ). Việc tạm đ&igrav

 • 04/06/2024

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, đối với UBND thành phố Sơn La

  Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đối với UBND thành phố Sơn La. Từ ngày 02/4/2024 đến ngày 01/5/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND thành phố Sơn La và 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố (Trường Mầm non Tô Hiệu; Trường Mầm non Quyết Thắng; Trường Mầm non Lò Văn Giá; Trường Tiểu học Chiềng Lề; Trường Tiểu học Quyết Thắng; Trường Tiểu học Chiềng Sinh; Trường THCS Nguyễn Trãi; Trường THCS Lê Quý Đôn; Trường TH&THCS Chiềng Cọ; Trường TH&THCS Chiềng Ngần A; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản l&yacut

 • 24/05/2024

  Một số điểm mới trong quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

  Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Quy định 164; ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thay cho Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị. Quy định số 145 gồm có 09 điều. So với Quy định số 164, Quy định số 145 có nhiều điểm mới về đối tượng áp dụng, mục đích, yêu cầu, thời gian, hình thức bồi dưỡng, quy định về báo cáo viên, nội dung bồi dưỡng và phân cấp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

 • 24/05/2024

  GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH NỔI BẬT SẼ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/05/2024

  Từ ngày 01/5/2024, nhiều Nghị định mới của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành, Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu 12 văn bản nổi bật gồm các Nghị định sau đây (có văn bản cụ thể đính kèm theo):

 • 22/05/2024

  Nghị định sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức pháp chế

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/7/2024.

 • 20/05/2024

  Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật kết hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 tại tỉnh Sơn La

  Thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 và Công văn số 728/BNV-PC ngày 07/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật kết hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024. UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ; thống nhất chủ trương, phương pháp, thời gian, kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn kiểm tra hoàn thành đúng kế hoạch. 

 • 17/05/2024

  Giới thiệu Thông tư số 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

  Ngày 26/4/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang