Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 05 đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Lượt xem: 124
Tính đến ngày 30/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 05 Quyết định công nhận đô thị loại V đối với các thị trấn dự kiến thành lập, mở rộng, gồm: đô thị Quỳnh Nhai (khu vực dự kiến thành lập thị trấn Mường Giàng); thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã; thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên; thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu; thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.
anh tin bai

Ảnh minh họa: Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Theo đó, các đô thị mới được công nhận đô thị loại V có phạm vi, quy mô như sau:

(1) Đô thị Quỳnh Nhai (khu vực dự kiến thành lập thị trấn Mường Giàng) theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quỳnh Nhai đến năm 2035 có diện tích là 6.797,48ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Mường Giàng.

(2) Đô thị Sông Mã (thị trấn Sông Mã mở rộng) theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã đến năm 2035 có diện tích là 1.504 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Sông Mã hiện tại và phần diện tích mở rộng tại xã Nà Nghịu.

(3) Đô thị Phù Yên (thị trấn Phù Yên mở rộng) theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phù Yên đến năm 2035 có diện tích là 1.484 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phù Yên hiện tại và phần diện tích mở rộng tại xã Quang Huy, xã Huy Hạ và xã Huy Bắc.

(4) Đô thị Yên Châu (thị trấn Yên Châu mở rộng) theo Quy hoạch chung thị trấn Yên Châu đến năm 2035 có diện tích là 1.575,0 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Yên Châu hiện tại và phần mở rộng tại xã Viêng Lán và xã Sặp Vạt.

(5) Đô thị Thuận Châu (thị trấn Thuận Châu mở rộng) theo Quy hoạch chung thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035 có diện tích là 1.820 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Thuận Châu hiện tại và phần mở rộng tại xã Chiềng Ly, Phổng Lăng.

Việc phân loại đô thị mục đích để xác lập cơ sở đánh giá chất lượng đô thị; tổ chức, sắp xếp và quản lý, phát triển hệ thống đô thị; phản ánh đúng trình độ phát triển đô thị, đô thị hóa; làm căn cứ cho công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, hoạch định chính sách phát triển đô thị; thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng và điều kiện sống đô thị. Bên cạnh đó, việc công nhận đô thị loại V đối với các đô thị trên là cơ sở để UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sơn La gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Tải về

Tác giả: Nguyễn Thành Đại - Phòng XDCQ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang