Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với UBND huyện Vân Hồ
Lượt xem: 713
Thực hiện Quyết định thanh tra số 686/QĐ-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với UBND huyện Vân Hồ. Ngày 22/8/2022, Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 686/QĐ-SNV và từ ngày 22/8/2022 đến ngày 03/10/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Vân Hồ và 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (02 Trung tâm: Truyền thông - Văn hóa; Dịch vụ nông nghiệp; 10 Trường: Mầm non Vân Hồ; Mầm non Lóng Luông; Tiểu học Lóng Luông; Trung học cơ sở Lóng Luông; Mầm non Chiềng Khoa; Mầm non Tô Múa; Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Múa; Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Xuân; Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Nha).

Ngày 04/11/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 1896/KL-SNV ngày 27/10/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với UBND huyện Vân Hồ. Tham dự buổi công bố Kết luận có ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (Văn phòng, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện) và 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện nêu trên).

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 1896/KL-SNV ngày 27/10/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp; tuyển dụng công chức cấp xã; xét hết tập sự; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ thống nhất với các nội dung của Kết luận thanh tra; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn Thanh tra, Sở Nội vụ trong quá trình công tác, sẽ nghiêm túc tiếp thu 09 kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; đồng thời giao Phòng Nội vụ, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị UBND huyện Vân Hồ công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện theo quy định.

Tác giả: Chu Thị Luyến, Thanh tra Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang