Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 2390

Danh mục Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Stt Số ký hiệu Ngày tháng Trích yếu nội dung
I LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
2 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
3 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
4 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
5 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV  28/11/2014 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
II LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Thông tư liên tịch của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
2 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV  19/08/2015  Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
III LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TB&XH
1 35/2015/TTLT-BLĐTB&XH-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động, thương binh và xã hội và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Kiểm định an toàn kỹ thuật lao động
IV LĨNH VỰC LƯU TRỮ
1 13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ
2  14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
V LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
1 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật
2 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
3 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
VI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
2 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
3 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
4 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
5 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
6 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV 8/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
VII LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
2 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/5/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
3 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
4 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật, biểu diễn và điện ảnh
5 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Thông tư liên Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
VII LĨNH VỰC Y TẾ
1 10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/5/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y sĩ
2 11/2015/TTLT-BYT-BNV 27/5/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng
3 26/2015/TTLT-BYT-BNV 7/10/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật Y
4 27/2015/TTLT-BYT-BNV 27/5/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược
5 10/2015/TTLT-BYT-BNV   27/5/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng
6 32/2015/TT-BYT  16/10/2015 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở Y tế thuộc UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
7 28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
8 06/2011/TT-BNV 01/3/2011 Thông tư Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh
9 12/2011/TT-BNV 01/10/2011 Thông tư Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
10 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
11 07/2016/BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang