Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 157

Công văn số 1708/SNV-CCHC&VTLT ngày 23/9/2022 về rà soát, tổng hợp danh sách, hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2022

Kính gửi:

 

 

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, BộChỉ huy Quân sự tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các Hội cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

          Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ; Công văn số 1338-CV/CLT ngày 25/5/2020 của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn lập danh sách cán bộ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”; Hướng dẫn số 634/HD-SNV ngày 01/4/2020 của Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục xét, tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực ngành Nội vụ;

Thực hiện Công văn số 821/VTLTNN-VP ngày 19/9/2022 của Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ năm 2022.

          Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và các đối tượng khác theo các nội dung sau:

1. Nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng

          Theo Hướng dẫn số 634/HD-SNV  (tải về tại đây)

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

a) Số lượng: 03 bộ.

b) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I).

- Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, III, IV).

- Báo cáo thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành (theo mẫu tại Phụ lục V).

- Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng theo khoản 3 Hướng dẫn số 634/HD-SNV, phải có bản sao các Quyết định khen thưởng và Bằng công nhận kèm theo.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai, thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp gửi Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định, bản mềm gửi về địa chỉ mail: cchc.snv@sonla.gov.vn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ) để phối hợp giải quyết (theo số điện thoại 0212.3751.980)./.

Công văn số 1708/SNV-CCHC&VTLTngày 23/9/2022 

 

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang