Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 225

KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI UBND HUYỆN: MAI SƠN, MỘC CHÂU, SÔNG MÃ

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Kế hoạch số 1119/KH-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2021, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra tại 03 UBND huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Mộc Châu

 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy lãnh đạo UBND 03 huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của tỉnh đảm bảo đúng căn cứ pháp lý khi triển khai các hoạt động về văn thư, lưu trữ. UBND huyện đã quan tâm bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; đã dành một phần kinh phí để đầu tư vào kho lưu trữ và phương tiện phục vụ công tác bảo quản tài liệu lưu trữ. Nhờ đó, công tác văn thư, lưu trữ đã góp phần tích cực trong điều hành quản lý Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn sau: công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện phần lớn kiêm nhiệm nên việc quan tâm nghiên cứu, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; việc thực hiện một số khâu trong nghiệp vụ quản lý văn bản đến, đi, soạn thảo và trình bày văn bản và thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa đúng quy định; điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hạn chế nên phòng kho lưu trữ và phương tiện trong kho tại một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa được bố trí theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa đồng bộ, một số cơ quan đang thực hiện ban hành văn bản giấy, đăng ký văn bản đến, đi bằng sổ......

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Sông Mã

Tại các buổi làm việc, ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ giao vào Lưu trữ cơ quan; quan tâm bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ./.

Tác giả:Hoàng Diễm Lệ - Chuyên viên phòng CCHC&VTLT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang