Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định chuyển trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố
Lượt xem: 219
Dự Hội nghị công bố có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy; Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo, viên chức, người lao động của 12 trung tâm y tế các huyện, thành phố.
anh tin bai

Toàn cảnh của Hội nghị công bố quyết định chuyển trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc Chuyển trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở y tế, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố cụ thể: Chuyển 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố và 1.837 người làm việc (được giao tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 20/12/2023) trực thuộc Sở Y tế, về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý từ ngày 01/6/2024;

Sở Y tế bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, nhân lực, tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách... của Trung tâm y tế các huyện, thành phố về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý; Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực y tế. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của các Trung tâm Y tế để quản lý theo quy định của pháp luật.

            Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về việc Chuyển trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở y tế, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố cụ thể: Chuyển 12 Trung tâm Y tế huyện, thành phố và 1.837 người làm việc (được giao tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 20/12/2023) trực thuộc Sở Y tế, về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý từ ngày 01/6/2024;

Sở Y tế bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, nhân lực, tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách... của Trung tâm y tế các huyện, thành phố về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý; Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực y tế. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của các Trung tâm Y tế để quản lý theo quy định của pháp luật.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định chuyển trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố

anh tin bai

Đồng chí lãnh đạo tỉnh chuyển trao quyết định chuyển trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thành phố cho 12 huyện, thành phố.

            Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết, bàn giao tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, nhân lực, tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách giữa Sở Y tế và 12 huyện, thành phố.

anh tin bai

Giám đốc Sở Y tế ký biên bản bàn giao với UBND các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai

 

anh tin bai

Giám đốc Sở Y tế ký biên bản bàn giao với UBND các huyện Mộc Châu, Bắc Yên, Vân Hồ, Phù Yên

anh tin bai

Giám đốc Sở Y tế ký biên bản bàn giao với UBND thành phố và UBND các huyện Yên Châu, Mường La, Mai Sơn

          UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy tiếp nhận, rà soát, bố trí ổn định đội ngũ viên chức quản lý, viên chức chuyên môn và lao động hợp đồng (nếu có); kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy điều động, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức; không làm phát sinh thêm nhiệm vụ và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Trung tâm Y tế cũng như nhiệm vụ chuyên môn của các Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

anh tin bai

Đồng chí Tráng Thị Xuân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Khẩn trương ổn định tổ chức, củng cố, kiện toàn bộ máy theo quy chế tổ chức và hoạt động mới ban hành; Hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận tài chính, tài sản theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời với UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện cho UBND 12 huyện, thành phố, UBND huyện Mộc Châu phát biểu, nhận nhiệm vụ, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận biên chế viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của các Trung tâm Y tế để quản lý; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí vị trí việc làm đối với viên chức đảm bảo theo quy định.

Tác giả: Lò Phương Thảo - Chuyên viên phòng TCBC&TCPCP

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang