Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Nghị quyết về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 368
Ngày 17/4/2024, tại Kỳ họp chuyên đề thứ mười chín, HĐND tỉnh Sơn La khoá XV đã thông qua Nghị quyết về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Nghị quyết về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm 5 nội dung: (1) Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở; (2)  Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; (3) Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; (4) Khen thưởng, kỷ luật; (5) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc thực hiện Nghị quyết về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa là điều kiện, vừa là yêu cầu nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền ở cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, có trách nhiệm và tôn trọng Nhân dân; góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế ở cơ sở. Trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thì đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo và công khai kết quả giải quyết công việc với công dân, cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn Nghị quyết số 316/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La trên Cổng điện tử Sở./.

Tải về

Tác giả: Đào Văn Chung - Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ.

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang