Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 139

Kết quả thực hiện Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay

Thực hiện Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2020 đến ngày 30/6/2022, UBND các huyện, thành phố đã tuyển dụng 101 công chức cấp xã. Trong đó, nữ: 28 người; dân tộc thiểu số: 67 người; thạc sỹ: 01 người; đại học: 63 người; cao đẳng: 17 người; trung cấp: 20 người; cụ thể theo chức danh: Văn phòng - thống kê: 11 người; Tài chính - kế toán: 16 người; Tư pháp - Hộ tịch: 06 người; Văn hóa - xã hội: 09 người; Chỉ huy trưởng Quân sự: 34 người; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 25 người.

Quy chế tuyển dụng đã quy định chặt chẽ, minh bạch các nội dung như: tiêu chuẩn công chức cấp xã (rõ trình độ tối thiểu); căn cứ, điều kiện, phương thức, thẩm quyền tuyển dụng; nội dung, trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã; trình tự, thủ tục tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, là căn cứ pháp lý để UBND các huyện, thành phố (cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng) lựa chọn được những người có năng lực tốt hơn vào đội ngũ công chức cấp xã, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, bổ sung kịp thời số lượng còn khuyết, từng bước đạt tiêu chí về hệ thống chính trị trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền cấp xã.

Kể từ năm 2007, trải qua các giai đoạn phát triển và hoàn thiện hệ thống phát luật, Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của tỉnh Sơn La ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, minh bạch là điều kiện rất quan trong để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là lực lượng dự nguồn rất lớn cho cán bộ công chức từ cấp huyện trở lên trong hệ thống chính trị, tiến tới thực hiện chuẩn hóa cán bộ công chức từ cấp xã trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: (1) Một số chức danh công chức cấp xã lại được pháp luật chuyên ngành quy định về trình độ chuyên môn tối thiểu thấp hơn; (2) Sau khi ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thông tư bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, sửa đổi về tiêu chuẩn trình độ cho phù hợp với pháp luật chuyên ngành; (3) một số khâu trong quy trình xét tuyển, thi tuyển chưa được quy định cụ thể (kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, thẩm quyền ban hành danh mục tài liệu ôn tập, việc hợp đồng đề thi, nội quy thi tuyển,…)

Nhằm khắc phục những tồn tại, những khâu còn chưa được quy định trong Quy chế tuyển dụng, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá và thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi bổ sung Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đồng thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của UBND các huyện, thành phố./.

Tác giả:Nguyễn Thị Then, Phó Trưởng phòng XDCQ&CTTN, Sở Nội vụ

 













 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang