Điểm tin trong ngày
Object reference not set to an instance of an object.
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và các nội dung khác đối với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
Lượt xem: 404
Thực hiện Quyết định thanh tra số 171/QĐ-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La từ ngày 05/4/2023 đến ngày 18/5/2023.

Ngày 05/6/2023, Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 836/KL-SNV ngày  30/5/2023 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. Tham dự buổi công bố Kết luận có bà Hoàng Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La; các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

anh tin bai

(Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - Phó giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến)

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 836/KL-SNV ngày  30/5/2023 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; xét hết tập sự; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý; chuyển công tác đối với viên chức; nâng lương trước thời hạn đối với, viên chức; quản lý hồ sơ viên chức.

anh tin bai

(Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La phát biểu)

 Phát biểu tại buổi công bố, bà Hoàng Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã có ý kiến thống nhất với các nội dung của Kết luận thanh tra; nghiêm túc tiếp thu 03 kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; đồng thời giao Phòng Tổ chức - Hành chính  xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra. 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Sơn La công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Sơn Hà - Thanh tra, Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang