Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 476
Ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Bộ Nội vụ có Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và công chức Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.   

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Lương Thị Như Hoa, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo và công chức các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh

Đồng chí Lương Thị Như Hoa, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ đã thông qua Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022; Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nội vụ cũng đã hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh. 

          Đối với Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC là 100. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Kết quả chỉ số CCHC của Bộ, ngành và địa phương sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

          Căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, UBND các tỉnh, thành phố tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu đề ra. Đối với kết quả chỉ số CCHC năm 2022, các tỉnh hoàn thành việc tự đánh giá và nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số CCHC tại địa chỉ www.parindex.caicachhanhchinh.gov.vn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Chỉ số CCHC có tác dụng lớn đối với việc đánh giá, xác định mức độ CCHC của từng bộ, ngành, địa phương. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung, quan tâm triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC để có sản phẩm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, mong muốn các Bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố chủ động, đánh giá khách quan, kịp thời, chính xác Chỉ số CCHC năm 2022, hoàn thiện đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: Khúc Thị Thu Hằng - Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang