Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và khảo sát một số điểm, nhóm đạo Tin lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 93
Để triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024; đồng thời để đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân, nắm rõ thông tin về các điểm sinh hoạt tập trung, thực trạng hoạt động để làm căn cứ tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các điểm nhóm đủ điều kiện.

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 301/KH-SNV về việc kiểm tra tình hình hoạt động điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và khảo sát một số điểm, nhóm đạo Tin lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo Kế hoạch tiến hành kiểm tra 10/33 điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các huyện: Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu; khảo sát 23 điểm, nhóm đạo Tin lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung tại các huyện, thành phố.

          Nội dung kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo của điểm nhóm, của chức sắc, chức việc, tín đồ tại nơi sinh hoạt và địa phương, cơ sở; việc tham gia các hoạt động do các tổ chức đoàn thể chính trị của xã, bản triển khai; thực hiện quy ước, hương ước của bản; việc sử dụng đất đai, cơ sở thờ tự, nhà nguyện; việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc tại điểm nhóm; việc thực hiện thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm; việc thực hiện các cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo; việc thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo...tại địa phương; khảo sát nắm bắt tình hình, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trực tiếp các cơ sở thờ tự; thực trạng hoạt động của các điểm nhóm, cơ sở thờ tự…

Kế hoạch số 301/KH-SNV ngày 27/02/2024 về Kiểm tra tình hình hoạt động điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và khảo sát một số điểm, nhóm đạo Tin lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tác giả: Lê Thị Miền, Tôn giáo

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang