Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
Lượt xem: 164
 Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 184/KH-TGCP ngày 06/02/2024 của Ban Tôn giáo Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024. Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 (Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024)   

Mục đích để theo dõi, đánh giá thực trạng việc thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật), Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐCP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024); các quy định khác của pháp luật có liên quan. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kết hợp giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về tín ngưỡng, tôn giáo.

          Kế hoạch giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024; báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ theo quy định. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo quy định (có Kế hoạch số 54/KH-UBND kèm theo)./.

Tải về

Tác giả: Lê Thị Miền, Tôn giáo

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang