Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính; công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 137
         Ngày 12/1/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính, công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính (tên tiếng Anh viết tắt SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh…
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

          Trong năm, 100% danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời triển khai việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tiếp tục quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý biên chế, quy trình công tác cán bộ. Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với 100% cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập... Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH.

          Năm 2022, chỉ số SIPAS khối sở đạt đạt 95,83% (cao hơn 2021 là 1,25%), 20/20 sở, ngành có chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên (Ban Dân tộc và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Chỉ số SIPAS cao nhất đạt 100%). Chỉ số SIPAS khối huyện đạt 96,3% (cao hơn năm 2021 là 1,66%); 12/12 UBND huyện, thành phố có chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên (Huyện Sông Mã có chỉ số SIPAS cao nhất, đạt 99,2%).

          Tổng điểm trung bình Chỉ số CCHC năm 2022của các sở đạt 91,19/100 điểm, giảm 1,76 điểm so với năm 2021, có 11 đơn vị đạt kết quả trên mức trung bình, trong đó, Sở Giao thông Vận tải đứng đầu với 96,79 điểm; tổng điểm trung bình của các huyện đạt 87,94/100 điểm, tăng 0,37 điểm so với năm 2021, có 5 đơn vị đạt kết quả trên mức trung bình, trong đó, UBND huyện Sông Mã xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC khối huyện với 96,19 điểm.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, triển khai các chủ trương biện pháp duy trì, cải thiện chỉ số và nâng cao chỉ số CCHC; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của tỉnh năm 2023. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng các chính sách, phương án hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, khuyến khích người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; trước mắt cần tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp, HTX để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, nhất là tháo gỡ những khó khăn về thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhanh gọn, giảm phiền hà. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022.

Tác giả: Khúc Thị Thu Hằng, Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ.

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang