Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Sở Tài chính
Lượt xem: 103
Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tài chính.
anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, công tác CCHC của Sở đã bám sát các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ CCHC; đã chủ động xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác CCHC hàng năm; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; công khai, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn điều hành ngân sách hằng quý, năm theo quy định của Bộ Tài chính và các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền CCHC còn chưa phong phú, việc rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC theo quy định còn chậm, vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn. Công tác đôn đốc các đơn vị dự toán thực hiện Kết luận kiểm toán khu vực VII chưa đảm bảo thời gian theo tiến độ; việc triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số chuyên dùng trong quy trình xử lý và phát hành văn bản đi chưa đạt 100%;...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Sở Tài chính trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua; đối với những hạn chế được thành viên Đoàn kiểm tra chỉ ra, đề nghị các đồng chí công chức trong Sở cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Tập thể lãnh đạo Sở thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các nội dung.

Qua đó, Sở Tài chính đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Tác giả: Nguyễn Thúy Sâm - Phòng CCHC

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang