Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
Trang đầu « 1 » Trang cuối 
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
Lượt xem: 1347
Ngày 24/12, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm Thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Lai Châu.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Nội vụ các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

anh tin bai

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

          Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Kế hoạch hoạt động của Cụm, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động triển khai, phát động thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng tỉnh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần thi đua trong mỗi tập thể và cá nhân của Sở Nội vụ các tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu cho UBND các tỉnh thực hiên tốt việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy định của pháp luật, Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trên cơ sở tiết kiệm, chống lãnh phí; xây dựng văn hóa công sở, giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp. Công tác cải cách hành chính có sự biến chuyển tích cực. Nhiều tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng vượt bậc, tăng trưởng tích cực so với năm 2021 như: Lào Cai tăng 43 bậc, Lai Châu tăng 7 bậc, Điện Biên và Sơn La tăng 2 bậc.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

          Đóng góp vào thành tích chung của Cụm Thi đua, năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách; giải quyết, hoàn thành các công việc trọng tâm, trọng điểm được giao, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, và đạt được nhiều kết quả tiêu biểu như:

          1. Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức 03 Đề án là sắp xếp, kiện toàn các Đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể: (1) Đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh (sáp nhập sáp nhập trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch và trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Sơn La); (2) Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; (3) Đề án sáp nhập Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã vào Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La.

2. Tham mưu ban hành Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, chi cục thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Tham mưu ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 của UBND tỉnh về Đề án quản lý biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức hội đặc thù và cán cộ công chức cấp xã giai đoạn 2023-2026.

4. Tham mưu ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về sáp nhập và đặt tên 107 bản thành 51 bản, thuộc 36 xã, phường; sau sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố (đợt 6) tỉnh Sơn La, sau sáp nhập còn 2.247 bản, giảm 56 bản. Qua đó, ngày 25/10/2023 đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết sắp xếp, sáp nhập bản giai đoạn từ 2019 đến hết năm 2023 (06 đợt), giảm 1.077 bản, 5.385 chi hội, 10.000 người hoạt động không chuyên trách và người hưởng mức hỗ trợ, số lượng bản không đạt 50% quy mô số hộ gia đình giảm mạnh từ 1.829 bản xuống còn 393 bản, số bản đạt chuẩn về quy mô số hộ tăng từ 284 bản tăng lên thành 912 bản, giảm tổng cộng. Giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ nghỉ việc đối với 9.971 người hoạt động không chuyên trách ở bản; người trực tiếp tham gia hoạt đông của bản với tổng kinh phí gần 12,9 tỷ đồng. Việc giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng.

5. Tham mưu triển khai Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó: Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 29/8/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

     6. Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đạt 86,78%, tăng 2 bậc so với năm 2021, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Chỉ số SIPAS đạt 82,18%, xếp vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 5/14 các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

     7. Triển khai và hoàn thành việc cập nhật thông tin của cán bộ, công chức, viên chức lên hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả: Hoàn thành cập nhật được 35.568 tài khoản lên hệ thống và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về tiến độ, kết quả cập nhật và được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá  nhân.

          8. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 160 điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 04 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

          Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh đã thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác về cách làm hay, sáng tạo của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La trong đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động và đổi mới phương thức tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

          Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất và ký giao ước thi đua năm 2024; Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2024”,  mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích đột xuất, xuất sắc, tiêu biểu; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến… Thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm đề ra.

          Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Cụm, Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cho Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong Cụm; tặng Bằng khen cho 2 tập thể: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 (01 cá nhân thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La)

anh tin bai

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch HĐTĐKT Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đồng chí Lò Thị Hường – Văn thư Sở Nội vụ tại Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Đăng Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu và Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng./.

Tác giả: Đặng Minh Quân - VP Sở

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang