Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Lượt xem: 82
Ngày 16/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BNV về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ, gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu thống kê, trong đó bổ sung 02 chỉ tiêu thống kê về cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, chỉ tiêu thống kê về cán bộ, công chức, viên chức gồm:

          - Số đại biểu hội đồng nhân dân (mã 0201); (chỉ tiêu mới bổ sung)

          - Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp

(mã 0202); (chỉ tiêu mới bổ sung)

          - Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (mã 0203);

          - Số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã (mã 0204). (Hiện hành, theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 quy định chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức cấp xã; Thông tư số 09/2022 ngày 16/12/2022 bổ sung: “người hoạt động không chuyên trách cấp xã”).

          - Thu nhập bình quân một cán bộ, công chức (mã 0205) (Hiện hành, theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 quy định chỉ tiêu tiền lương bình quân một cán bộ, công chức; Thông tư số 09/2022 ngày 16/12/2022 thay cụm từ “chỉ tiêu tiền lương bình quân ” bằng cụm từ “thu nhập bình quân”).

          - Số lượng viên chức (mã 0206);

          - Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng (mã 0207). (Hiện hành, theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 quy định chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại; Thông tư số 09/2022 ngày 16/12/2022 thay cụm từ “được đánh giá, phân loại” bằng cụm từ “được đánh giá, xếp loại chất lượng”).

          - Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (mã 0208);

          - Số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng (mã 0209).
          Thông tư số 09/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2023 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

Tác giả: Hà Thị Sen, Thanh tra Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang