Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 1056
Ngày 02/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP gồm 03 Chương 08 Điều quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

1. Về đối tượng áp dụng: Nghị định áp dụng với các đối tượng là viên chức có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; Viên chức là Giám định viên pháp y, Giám định viên pháp y tâm thần; Viên chức có chuyên môn, kĩ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Về nguyên tắc thực hiện: Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định; Tuổi nghỉ hưu cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo; nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

3. Về điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

3.1. Điều kiện: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; Viên chức có đủ sức khỏe, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác và không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

3.2. Trình tự, thủ tục: Đơn vị sự nghiệp căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác; Viên chức đáp ứng các điều kiện, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng; Cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức; Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho cá nhân, tổ chức có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

4. Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn: Được xác định là viên chức trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao; Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định.

5. Hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022, thay thế quy định tại Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

(Xem toàn văn Nghị định số 50/2022/NĐ-CP tại đây)

Tác giả: Đỗ Thị Thanh Hưng - Chuyên viên phòng CCVC

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang