Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 246

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại UBND huyện Sông Mã

Ngày 26-27/7/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại UBND huyện Sông Mã và UBND 03 xã: Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Huổi Một. 

Đ/c Nguyễn Minh Hòa -  Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc 

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị; việc thực hiện các quy định về công tác chỉ đạo, điều hành và 6 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC, gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Việc thực hiện kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số DDCI, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp nâng cao hiệu quả các chỉ số tại UBND huyện Sông Mã. Năm 2021, Chỉ số CCHC đạt 93,19 điểm xếp thứ 3/12 huyện, thành phố; Chỉ số SIPAS đạt 99,96 đứng thứ 1/12 huyện, thành phố; Chỉ số DDCI đạt 7,95 điểm xếp thứ 7/12 huyện, thành phố; Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin đạt 80,9 điểm, xếp thứ 8/12 huyện, thành phố.

Trong mốc kiểm tra, UBND huyện Sông Mã đã quan tâm thực hiện công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, đúng quy định; thực hiện nghiêm việc cập nhật, công bố danh mục thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định; Tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra là 1.559/2.377 hồ sơ…

  

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Chiềng Khoong

Tại buổi làm vệc, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính mà huyện Sông Mã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất kết luận một số nội dung còn tồn tại hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, qua đó, UBND huyện Sông Mã đã nghiêm túc tiếp thu và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Tác giả:Khúc Thị Thu Hằng, Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ.

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang