Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 85

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi” giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và đóng góp thiết thực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi” giai đoạn 2021-2025.

Phong trào hướng đến đối tượng thi đua là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân lao động, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục đích: động viên, khích lệ nông dân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp hăng hái sản xuất nông nghiệp, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh tập thể theo chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân hăng hái tham gia phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

Với yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, ngành, địa phương; chương trình OCOP… phát huy tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững; phong trào dự kiến sẽ tổ chức sơ kết hàng năm tại Hội nghị biểu dương vào Quý I hàng năm và tổng kết tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI vào năm 2025.

Được phát động trong năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi” giai đoạn 2021-2025 hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát hiện, biểu dương, phát triển nhiều mô hình điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi và có ý nghĩa lan tỏa, tác động tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 (Đính kèm Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi” giai đoạn 2021-2025).

Tác giả:Lê Thị Thanh Hưng, Phòng TĐKT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang