Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 149

Kết luận Của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với Thanh niên tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chiều ngày 19/9/2022, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; đại diện thanh niên công chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên là học sinh, sinh viên. Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố gồm: đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Thường trực huyện đoàn, thành đoàn; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội có liên quan; đại diện thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; đại diện thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên học sinh, sinh viên.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của đại diện thanh niên trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng; chế độ, chính sách đối với thanh niên; phong trào thanh niên; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông.  Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị và trả lời, giải đáp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng chí Hoàng Quốc Khánh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn; các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ phong trào đoàn và công tác thanh niên; chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả; quan tâm chăm lo đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần (năm 2022 tính đến thời điểm này đã có 4/12 huyện, thành phố; 37/204 xã đã tổ chức đối thoại với thanh niên), Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên theo quy định của Chính phủ; qua đó, kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố và UBND các xã tổ chức đối thoại đối với thanh niên xong trước ngày 30/11/2022 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua sở Nội vụ) chậm nhất ngày 15/12/2022.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2021; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về triển khai Luật Thanh niên; Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030 và các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh về quản lý nhà nước về thanh niên.

4. Các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ: có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết luận đến các cơ quan, đơn vị, để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

(Đăng tải 17 câu hỏi và trả lời đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2022)

Một số hình ảnh tại Hội nghị đối thoại:

 Toàn cảnh Hội nghị đối thoại

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi của thanh niên tại Hội nghị đối thoại

Đại diện thanh niên đặt câu hỏi tại Hội nghị đối thoại

Lãnh đạo Sở Xây dựng trả lời đối thoại

Tác giả: Lường Thúy An - Chuyên viên phòng XDCQ&CTTN

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang