Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 125

Kiểm tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2022. Từ ngày 26 đến ngày 27/7/2022, Đoàn kiểm tra công tác công tác Nội vụ (theo Quyết định số 592/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ) do đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy: Lãnh đạo UBND huyện Sông mã đã quan tâm chỉ đạo làm tốt một số công tác thuộc lĩnh vực Nội vụ, Cụ thể:

- Công tác quản lý tổ chức bộ máy; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý; công tác tuyển dụng, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức...đã được UBND huyện thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định. Nội dung liên quan đến công tác cán bộ trước khi ban hành quyết định đều được bàn bạc tập thể, dân chủ, công khai, minh bạch và đã phát huy được rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ không có đơn thư phản ánh, khiếu nại,tố cáo.

- Kịp thời phê chuẩn, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

- Kịp thời triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển thanh niên trên địa bàn huyện.

- Đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tôn giáo bảo đảm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn, kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền những vấn đề mới phát sinh. Các vấn đề bức xúc liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm giải quyết kịp thời, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật; không phát sinh điểm nóng liên quan đến hoạt động tôn giáo.

- Công tác lưu trữ đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo chỉnh lý tài liệu.

- Phong trào thi đua của huyện đã phát triển rộng khắp, thực hiện khá đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua. Các nội dung đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Thực hiện đạt hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, của huyện, đồng thời phát huy cao độ tinh thần yêu nước, động viên sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, Nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

          Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế: 

          - Việc giải quyết một số vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo của
UBND cấp xã đôi lúc còn lúng túng; tình hình lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động
mê tín dị đoan (bói toán) vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở.

          - Công tác tuyên truyền, phát động hưởng ứng phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; việc tuyên truyền vận động cổ vũ, khích lệ Nhân dân tham gia các phong trào thi đua tại một số xã chưa đạt hiệu quả cao.

           - Thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số văn bản hành chính chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (phần trình bầy trích yếu một số văn bản chưa thực hiện cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản; cách trình bầy Phụ lục kèm theo trong văn bản chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Mục III Phần I Phụ lục I;......).

          - Hình thức chữ ký số của cơ quan trên bản sao định dạng điện tử chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Mục I Phần II Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; đối với Phụ lục không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử tại một số văn bản, Văn thư cơ quan chưa thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên từng tệp tin kèm theo.

          - Công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cơ bản mới bước đầu lập hồ sơ công việc, chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

- Tài liệu tại Kho lưu trữ văn phòng HĐND-UBND còn 25m tài liệu chỉnh lý sơ bộ; tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện còn 163m tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ, 87m tài liệu chưa chỉnh lý.

          Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, đồng thời đề nghị cơ quan, đơn vị kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra qua đợt kiểm tra./.

Tác giả: Hà Thị Sen, Thanh tra Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang