Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 219

Tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản mới của Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021; Kế hoạch số 78/KH-SNV ngày 18/01/2021 của Sở Nội vụ về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

Ngày 04/11/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản mới của Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực tổ chức nhà nước, trao đổi thảo luận để giúp các đồng chí Lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức làm công tác tổ chức của các cơ quan, đơn vị nắm bắt tốt hơn, từ đó vận dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Quang cảnh tại Hội nghị

Địa điểm tổ chức Hội nghị tại UBND huyện Quỳnh Nhai với 169 số người tham dự Hội nghị thuộc 03 huyện (Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai) gồm: Lãnh đạo UBND các huyện; Lãnh đạo, 01 chuyên viên phòng Nội vụ các huyện (nêu trên); đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng phòng và 01 chuyên viên các cơ quan thuộc Sở Nội vụ (Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ; Quản lý công chức, viên chức; Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Văn phòng; Thanh tra Sở, Sở Nội vụ); UBND các xã, thị trấn thuộc 03 huyện nêu trên gồm đại diện lãnh đạo UBND xã, 01 công chức văn hóa - xã hội; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh xã, thị trấn.

Kết quả, tại Hội nghị các Báo cáo viên đã phổ biến 04 chuyên đề gồm 06 nội dung đó là: Luật Thanh niên; những nội dung mới quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; những nội dung mới quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; một số nội dung về thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn, quản lý và sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức cấp xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Thông qua Hội nghị các đại biểu đã tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tế góp phần nâng cao nhận thức về Luật thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thi hành Luật; những quy định mới liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Các Báo cáo viên với tinh thần, trách nhiệm cao đã truyền đạt, phổ biến những thông tin, quy định hữu ích đến đại biểu; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Tác giả:Hà Thị Sen, Thanh tra Sở Nội vụ

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang