Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 56

UBND tỉnh Sơn La tổ chức thành công kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022

Thực hiện Đề án số 1605/ĐA-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kỹ thuật viên hạng IV lên kỹ sư hạng III trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Hội đồng xét thăng hạng đã tổ chức thành công kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022.

Tổng số hồ sơ đăng ký tham gia dự xét thăng hạng từ kỹ thuật viên hạng IV lên kỹ sư hạng III là 45 hồ sơ (trong đó 38 hồ sơ đủ điều kiện và 07 hồ sơ không đủ điều kiện tham dự kỳ xét thăng hạng). Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2022 đã tổ chức thẩm định hồ sơ đối với 38 trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ xét thăng hạng, kết quả: 36/38 hồ sơ đạt và 02/38 hồ sơ không đạt kết quả xét thăng hạng.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2022 đã báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kỹ thuật viên hạng IV lên kỹ sư hạng III trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 tại tỉnh Sơn La, trong đó: Giao Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2022 thông báo kết quả xét thăng hạng đến các cơ quan, đơn vị có viên chức tham dự kỳ xét thăng hạng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức theo thẩm quyền phân cấp./.

Tác giả: Lù Văn Phái - Chuyên viên phòng CCVC

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang