Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
Lượt xem: 1306
Ngày 02/6/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Mục tiêu chung của chương trình nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển kỹ năng tương ứng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Thứ hai, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

 Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương gồm 27 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, viết đề án, kiểm tra, cụ thể:

 - Phần I: Kiến thức, bao gồm 13 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

 - Phần II: Kỹ năng, bao gồm 14 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết đề án cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định. Chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề). Đồng thời chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận. Tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng./.

Xem toàn văn Quyết định 422/QĐ-BNV  trong file đính kèm dưới đây:

Quyết định số 422/QĐ-BNV: xem tại đây

Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: xem tại đây

Tác giả: Lù Văn Phái - Chuyên viên phòng CCVC

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang