Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 166

Thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh. Ngày 12/9/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ; phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ; quản lý, vận hành Khu nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đối mới sáng tạo có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn theo quy định. Số lượng người làm việc: Số lượng người làm việc của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, vị trí việc làm và phương án tự chủ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở khoa học và Công nghệ hoạt động theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đã phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện quyết định, đưa Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Sơn La sớm đi vào hoạt động ổn định./.

Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La 

Tác giả:Vũ Quốc Cường - Phó Trưởng phòng TCBC&TCPCP

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang