Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 572
Thực hiện Quyết định thanh tra số 795/QĐ-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Dinh vụ việc làm; Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy).

          Ngày 19/11/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 2055/KL-SNV ngày 16/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi công bố Kết luận có ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các thành viên Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận số 2055/KL-SNV ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp; xét hết tập sự; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo quản lý, viên chức quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có ý kiến thống nhất với các nội dung của Kết luận thanh tra; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn Thanh tra, Sở Nội vụ trong quá trình công tác, sẽ nghiêm túc tiếp thu 07 kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; đồng thời giao Văn phòng Sở, 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế và xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện theo quy định.

File đính kèm

Tác giả: Hà Thị Sen, Thanh tra Sở Nội vụ

 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang