Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 619

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Kế hoạch số 1119/KH-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Từ ngày 19 đến ngày 23/7/2021, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tài chính

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm chỉ đạo, phổ biến, triển khai đầy đủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể công chức thuộc Sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác văn thư, lưu trữ; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản cơ bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản ngày càng được chú trọng và nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm, triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; công tác chỉnh lý khoa học khối tài liệu tồn đọngđược quan tâm thực hiện...

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện các chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ tại 02 cơ quan được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ kịp thời theo Công văn số 297/ VTLTNN-NV ngày 23/4/2020 của Cục Văn thư, Lưu trữu nhà nước(Sở Kế hoạch và Đầu tư),chưa ban hành danh mục hồ sơ hằng năm; tổ chức lập hồ sơ công việc và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan chưa đảm bảo theo thời hạn quy định; chưa bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng; bố trí kho lưu trữ chưa đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ.........

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Qua kiểm tra, thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn và giải đáp một số thắc mắc về việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản; tiếp nhận và giải quyết văn bản điện tử; xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc cho công chức được giao theo dõi, giải quyết công việc..../.

Tác giả:Hoàng Diễm Lệ - Chuyên viên phòng CCHC&VTLT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang