Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Lượt xem: 327

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Kế hoạch số 1119/KH-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Ngày 26/7/2021, Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 670/QĐ-SNV ngày 06/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ) do đồng chí Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đoàn đã kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực tiếp kiểm tra tại 02 cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi. Qua kiểm tra cho thấy lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã quan tâm tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ; bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; hướng dẫn và lập hồ sơ sơ bộ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như: tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ chưa đảm bảo quy định; việc thực hiện một số nội dung nghiệp vụ quản lý văn bản đến, đi, soạn thảo và trình bày văn bản; thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan chưa đúng quy định; lập hồ sơ công việc và giao nộp vào lưu trữ cơ quan còn chậm; tài liệu tồn đọng chưa được chỉnh lý; bố trí kho lưu trữ chưa đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ....

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời cũng đề nghị cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu chưa được chỉnh lý, còn tồn đọng; có giải pháp để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ công tác lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ./.

Tác giả:Doãn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng CCHC và VTLT

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang