Điểm tin trong ngày
  • Màn chào hỏi của công đoàn sở nội vụ Tỉnh Sơn La
  • Dấu ấn tình nguyện hè xanh
1 
Danh bạ Sở nội vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số ĐT

Hòm thư

A

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Minh Hòa

Giám đốc

1964

3852608

hoanm.snv@sonla.gov.vn

2

Cầm Thúy Vân

Phó Giám đốc

1972

3754988

vanct.snv@sonla.gov.vn

3

Trần Bình Minh

Phó Giám đốc

1974

3853889

minhtb.snv@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Tịnh

Phó Giám đốc

1972

3789178

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

B

VĂN PHÒNG SỞ

5

Nguyễn Tú Anh

Chánh Văn phòng

1977

3752630

anhnt.snv@sonla.gov.vn

6

Vũ Ngọc Trung

Phó Chánh Văn phòng

1987

3752630

trungvn.snv@sonla.gov.vn

7

Hoàng Văn Thắng

Lái xe

1984

8

Nguyễn Phương Lưu

Lái xe

1967

9

Quàng Thị Kim

Nhân viên phục vụ

1991

3855743

11

Lương Văn Hậu

Chuyên viên

1989

3855743

haulv.snv@sonla.gov.vn

12

Lò Thị Hường

Chuyên viên một cửa

1981

huonglt.snv@sonla.gov.vn

13

Lò Phương Thảo

Chuyên viên

1991

3752630

thaolp.snv@sonla.gov.vn

14

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

1988

3752630

quandm.snv@sonla.gov.vn

15

Lường Thị Hà

Kế toán

1983

3752630

halt.snv@sonla.gov.vn

C

THANH TRA SỞ

16

Nguyễn T. Bích Thủy

Chánh Thanh tra

1976

3789.178

thuyntb.snv@sonla.gov.vn

17

Bùi Văn Hào

Phó Chánh Thanh tra

1976

3853671

haobv.snv@sonla.gov.vn

18

Nguyễn Sơn Hà

Thanh tra viên chính

1970

3853671

hans.snv@sonla.gov.vn

19

Chu Thị Luyến

Thanh tra viên

1976

3853671

luyenct.snv@sonla.gov.vn

20

Hà Thị Sen

Thanh tra viên chính

1970

3853671

senht.snv@sonla.gov.vn

D

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

21

Nguyễn Biên Cương

Trưởng phòng

1982

3853704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

22

Nguyễn Đình Lợi

Chuyên viên

1979

3853704

loind.snv@sonla.gov.vn

23

Bùi Ngọc Tư

Chuyên viên

1978

3853704

tubn.snv@sonla.gov.vn

24

Phạm Đình Thắng

Chuyên viên

1982

3853704

thangpd.snv@sonla.gov.vn

25

Nguyễn Thị Then

Chuyên viên

1986

3853704

thennt.snv@sonla.gov.vn

E

PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

26

Hà Trung Thắng

Trưởng phòng

1985

3857403

thanght.snv@sonla.gov.vn

27

Vũ Quốc Cường

Phó Trưởng phòng

1984

3857403

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

28

Khổng Thị Hữu

Chuyên viên

1974

3857403

huukt.snv@sonla.gov.vn

29

Cao Thị Thanh Hà

Chuyên viên

1984

3857403

hactt.snv@sonla.gov.vn

30

Lê Viết Phú

Chuyên viên

1978

3857403

phulv.snv@sonla.gov.vn

31

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

1980

3857403

phuongnt.snv@sonla.gov.vn

F

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

32

Lê Thị Văn

Trưởng phòng

1972

3852020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

33

Đỗ Khắc Vinh

Phó Trưởng phòng

1976

3852020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

34

Giản Thị Dương

Chuyên viên chính

1968

3852020

duonggt.snv@sonla.gov.vn

35

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên viên

1977

3852020

hongntth.snv@sonla.gov.vn

36

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

1978

3852020

namhv.snv@sonla.gov.vn

37

Lường Thúy An

Chuyên viên

1986

3852020

anlt.snv@sonla.gov.vn

38

Lù Văn Phái

Chuyên viên

1996

3852020

phailv.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

39

Doãn T. Thu Huyền

Quyền Trưởng phòng

1982

3751890

huyendtt.snv@sonla.gov.vn

40

Khúc Thị Thu Hằng

Chuyên viên

1989

3751890

hangktt.snv@sonla.gov.vn

41

Nguyễn Thuý Sâm

Chuyên viên

1981

3751890

samnt.snv@sonla.gov.vn

42

Đào Văn Chung

Chuyên viên

1979

3751890

chungdv.snv@sonla.gov.vn

43

Hoàng Diễm Lệ

Chuyên viên

1982

3751890

lehd.snv@sonla.gov.vn

H

PHÒNG TÔN GIÁO

44

Phạm Khắc Trình

Trưởng phòng

1972

3789179

trinhpk.snv@sonla.gov.vn

45

Bùi T. Minh Phương

Phó Trưởng phòng

1980

3789179

phuongbtm.snv@sonla.gov.vn

46

Thào Ngọc Cho

Chuyên viên

1971

3789179

chotn.snv@sonla.gov.vn

47

Phan T.Ngọc Quyên

Chuyên viên

1989

3789179

quyenptn.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

48

Phạm Minh Hải

Trưởng phòng

1970

3851149

haipm.snv@sonla.gov.vn

49

Đinh Thùy Vui

Phó Trưởng phòng

1979

3851149

vuidt.snv@sonla.gov.vn

50

Phạm T. Quỳnh Lan

Chuyên viên

1970

3851149

lanptq.snv@sonla.gov.vn

51

Nguyễn T. Thanh Hòa

Chuyên viên

1977

3851149

hoantt.snv@sonla.gov.vn

52

Lê T. Thanh Hưng

Chuyên viên

1982

3851149

hungltt.snv@sonla.gov.vn

53

Hoàng T. Hương Hà

Chuyên viên

1978

3851149

.hahthsnv@sonla.gov.vn

54

Nguyễn Thị Biển

Chuyên viên

1982

3851149

biennt.snv@sonla.gov.vn

55

Lò Thị Hải Yến

Chuyên viên

1988

3851149

yenlth.snv@sonla.gov.vn

I

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

1

Lê Thị Miền

Giám đốc trung tâm

1973

8508999

mienlt.snv@sonla.gov.vn

2

Lò Việt Dũng

Phó Giám đốc trung tâm

1984

8508999

dunglv.snv@sonla.gov.vn

3

Quàng Tuấn Anh

Lưu trữ viên

1989

3755574

anhqt.snv@sonla.gov.vn

4

Đinh Thị Hường

Lưu trữ viên

1988

3755574

huondt.snv@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mai Anh

Văn thư

1989

3755574

anhntm.snv@sonla.gov.vn

6

Vì Thị Oanh

Lưu trữ viên

1983

3755574

oanhvt.snv@sonla.gov.vn

7

Vũ Thị Hồng Nhung

Lưu trữ viên

1986

3755574

nhungvth.snv@sonla.gov.vn

8

Bùi Thị Lý

Lưu trữ viên

1980

3755574

lybt.snv@sonla.gov.vn

9

LườngThị Hồng Vân

Lưu trữ viên

1990

3755574

Vanlth.snv@sonla.gov.vn

10

Nguyễn Hải Yến

Kế toán

1987

3755574

yennh.snv@sonla.gov.vn

 

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang