Điểm tin trong ngày
Object reference not set to an instance of an object.
Danh bạ Sở nội vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số ĐT

Hòm thư

A

BAN GIÁM ĐỐC

1

Lương Thị Như Hoa

Giám đốc

1975

3758889

hoaltn.snv@sonla.gov.vn

2

Cầm Thúy Vân

Phó Giám đốc

1972

3754988

vanct.snv@sonla.gov.vn

3

4

Nguyễn Thanh Tịnh

Phó Giám đốc

1972

3851180

tinhnt.snv@sonla.gov.vn

B

VĂN PHÒNG SỞ

5

Phạm Minh Hải

Chánh Văn phòng

1970

3752630

haipm.snv@sonla.gov.vn

6

Vũ Ngọc Trung

Phó Chánh Văn phòng

1987

3752630

trungvn.snv@sonla.gov.vn

7

Lò Thị Hường

Văn thư Lưu trữ

1981

3855743

huonglt.snv@sonla.gov.vn

8

Lương Văn Hậu

Chuyên viên

1989

3855743

haulv.snv@sonla.gov.vn

9

Đặng Minh Quân

Chuyên viên

1988

3752630

quandm.snv@sonla.gov.vn

10

Lường Thị Hà

Kế toán

1983

3752630

halt.snv@sonla.gov.vn

11

Lò Thị Hải Yến

Chuyên viên

1988

3752630

yenlth.snv@sonla.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên một cửa

1981

hantt.snv@sonla.gov.vn

13

Hoàng Văn Thắng

Lái xe

1984

14

Nguyễn Phương Lưu

Lái xe

1967

15

Quàng Thị Loan

Nhân viên phục vụ

1988

C

THANH TRA SỞ

16

Nguyễn T. Bích Thủy

Chánh Thanh tra

1976

3789.178

thuyntb.snv@sonla.gov.vn

17

Bùi Văn Hào

Phó Chánh Thanh tra

1976

3853671

haobv.snv@sonla.gov.vn

18

Nguyễn Sơn Hà

Thanh tra viên chính

1970

3853671

hans.snv@sonla.gov.vn

19

Chu Thị Luyến

Thanh tra viên

1976

3853671

luyenct.snv@sonla.gov.vn

20

Hà Thị Sen

Thanh tra viên chính

1970

3853671

senht.snv@sonla.gov.vn

D

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

21

Nguyễn Biên Cương

Trưởng phòng

1982

3853704

cuongnb.snv@sonla.gov.vn

22

Nguyễn Thị Then

Phó Trưởng phòng

1986

3853704

thennt.snv@sonla.gov.vn

23

Vũ Quốc Cường

Phó Trưởng phòng(biệt phái)

1984

3857403

cuongvq.snv@sonla.gov.vn

24

Nguyễn Đình Lợi

Chuyên viên

1979

3853704

loind.snv@sonla.gov.vn

25

Lù Văn Phái

Chuyên viên

1996

3853704

phailv.snv@sonla.gov.vn

26

Phan T.Ngọc Quyên

Chuyên viên

1989

3853704

quyenptn.snv@sonla.gov.vn

27

Phạm Đình Thắng

Chuyên viên

1982

3853704

thangpd.snv@sonla.gov.vn

28

Nguyễn Thành Đại

Chuyên viên

1992

3853704

daint. snv@sonla.gov.vn

E

PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

29

Hà Trung Thắng

Trưởng phòng

1985

3857403

thanght.snv@sonla.gov.vn

30

Cao Thị Thanh Hà

Chuyên viên

1984

3857403

hactt.snv@sonla.gov.vn

31

Lò Phương Thảo

Chuyên viên

1991

3857403

thaolp.snv@sonla.gov.vn

32

Đỗ Thanh Lam

Chuyên viên

1998

3857403

lamdt.snv@sonla.gov.vn

F

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

33

Lê Thị Văn

Trưởng phòng

1972

3852020

vanlt.snv@sonla.gov.vn

34

Đỗ Khắc Vinh

Phó Trưởng phòng

1976

3852020

vinhdk.snv@sonla.gov.vn

35

Giản Thị Dương

Chuyên viên chính

1968

3852020

duonggt.snv@sonla.gov.vn

36

Nguyễn Thị Thu Hồng

Chuyên viên

1977

3852020

hongntth.snv@sonla.gov.vn

37

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

1978

3852020

namhv.snv@sonla.gov.vn

38

Lê T. Thanh Hưng

Chuyên viên

1982

3852020

hungltt.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

39

Doãn T. Thu Huyền

Trưởng phòng

1982

3751890

huyendtt.snv@sonla.gov.vn

40

Lường Thúy An

Chuyên viên

1986

3751890

anlt.snv@sonla.gov.vn

41

Khúc Thị Thu Hằng

Chuyên viên

1989

3751890

hangktt.snv@sonla.gov.vn

42

Nguyễn Thuý Sâm

Chuyên viên

1981

3751890

samnt.snv@sonla.gov.vn

43

Đào Văn Chung

Chuyên viên

1979

3751890

chungdv.snv@sonla.gov.vn

44

Hoàng Diễm Lệ

Chuyên viên

1982

3751890

lehd.snv@sonla.gov.vn

45

Phan Thanh Thủy

Chuyên viên

1997

3751890

thuypt.snv@sonla.gov.vn

H

PHÒNG TÔN GIÁO

46

Bùi T. Minh Phương

Phó Trưởng phòng

1980

3789179

phuongbtm.snv@sonla.gov.vn

47

Lê Thị Miền

Chuyên viên chính

1973

3789179

mienlt.snv@sonla.gov.vn

48

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

1980

3789179

phuongnt.snv@sonla.gov.vn

49

Thào Ngọc Cho

Chuyên viên

1971

3789179

chotn.snv@sonla.gov.vn

50

Triệu Thị Tâm Trinh

Chuyên viên

1999

3789179

trinhttt.snv@sonla.gov.vn

G

PHÒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

51

Nguyễn Tú Anh

Trưởng phòng

1977

3853388

anhnt.snv@sonla.gov.vn

52

Đinh Thùy Vui

Phó Trưởng phòng

1979

3853388

vuidt.snv@sonla.gov.vn

53

Phạm T. Quỳnh Lan

Chuyên viên

1970

3853388

lanptq.snv@sonla.gov.vn

54

Nguyễn T. Thanh Hòa

Chuyên viên

1977

3853388

hoantt.snv@sonla.gov.vn

55

Bùi Ngọc Tư

Chuyên viên

1978

3853388

tubn.snv@sonla.gov.vn

56

Hoàng T. Hương Hà

Chuyên viên

1978

3853388

.hahthsnv@sonla.gov.vn

57

Nguyễn Thị Biển

Chuyên viên

1982

3853388

biennt.snv@sonla.gov.vn

I

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

1

Khổng Thị Hữu

Phó Giám đốc trung tâm

1974

 

huukt.snv@sonla.gov.vn

2

Lò Việt Dũng

Phó Giám đốc trung tâm

1984

dunglv.snv@sonla.gov.vn

3

Quàng Tuấn Anh

Lưu trữ viên

1989

anhqt.snv@sonla.gov.vn

4

Đinh Thị Hường

Lưu trữ viên

1988

huondt.snv@sonla.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mai Anh

Văn thư

1989

anhntm.snv@sonla.gov.vn

6

Vì Thị Oanh

Lưu trữ viên

1983

oanhvt.snv@sonla.gov.vn

7

Vũ Thị Hồng Nhung

Lưu trữ viên

1986

nhungvth.snv@sonla.gov.vn

8

Bùi Thị Lý

Lưu trữ viên

1980

lybt.snv@sonla.gov.vn

9

LườngThị Hồng Vân

Lưu trữ viên

1990

vanlth.snv@sonla.gov.vn

 


 

image advertisement Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lương Thị Như Hoa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang