Giới thiệu
Điểm tin trong ngày
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
150 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ LĨNH VỰC QUẢN LÝ VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục thành lập Hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục chia tách; sáp nhập; hợp nhất Hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục đổi tên Hội LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục Hội tự giải thể LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục cho phép đặt văn phòng đại diện LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mở rộng phạm vi hoạt động Quỹ LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUỸ, HỘI - CẤP TỈNHCấp tỉnh - Sở nội vụ
12345678

 

 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Sở


ĐT: Văn phòng sở (0212).3752.630 - Phòng CCHC (0212).3751.890 FAX: (0212).3855.743 
E-mail: snv@sonla.gov.vn - Website:http://sonoivu.sonla.gov.vn
Được thiết lập theo Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 06/GP-TTĐT ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang