Lọc theo
Ngày ban hành Đến ngày
Từ khóa

Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1332/SNV-CCHC 01/10/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo quý III, năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về CCHC
1330/SNV-TCBC&TCPCP 28/09/2018 Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ
1333/SNV-TCBC&TCPCP 28/09/2018 Về công tác cán bộ Sở Y tế (thẩm định hồ sơ)
1331/SNV-CCHC 28/09/2018 V/v tham gia dự thảo Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018
472/QĐ-SNV 28/09/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổrà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
1329/SNV-VP 27/09/2018 V/v báo cáo công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2019
1328/SNV-TCBC&TCPCP 27/09/2018 Cv trả lời UBND huyện Mường La
1327/SNV-XDCQ&CTTN 26/09/2018 đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh
1317/SNV-TCBC&TCPCP 26/09/2018 Về việc phúc đáp Công văn số 32/CV-HCTNXP
1322/SNV-XDCQ&CTTN 26/09/2018 V/v cho ý kiến về bố trí và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức xã

Trang 1 / 11812345...102030...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La