Kế hoạch về Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trongnăm 2018 và đến năm 2019

Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm một cửa điện tử dùng chung cấp xã”

Công văn số1384/SNV-CCHC ngày 09/10/2018 về việc hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Sắp xếp, kiện toàn các Ban chỉ đạo của UBND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ […]

Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

02.10.2018.

Ngày 28/9/2018, tại huyện Phù Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Dự buổi Lễ có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực […]

Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên.

28.9.2018

Ngày 26/9/2018, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005. Chủ trì hội nghị: Đại diện Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có đại diện Qũy Dân số liên hợp […]

Thông báo số 132/TB-SNV ngày 21/9/2018 về Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Huyện Quỳnh Nhai tổ chức phát động phong trào thi đua ”55 ngày đêm chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa xã Pá Ma Pha Khinh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, ngày 20/9/2018, tại trụ sở UBND xã, Huyện ủy – HĐND – UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ”55 ngày […]

Công văn 1301/SNV-CCHC ngày 20/9/2018 về việc xin ý kiến kèm Dự thảo công văn hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành

du thao logo1

Công văn số 1286/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/9/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La