Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

20.11.2017.1

Chiều ngày 17/11/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; các trường đại học, […]

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.     […]

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA

Ngày 04/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La. Quy chế này gồm 06 Chương, 26 Điều, quy định một số nội dung về tổ chức phát động […]

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngày 29/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức phong trào […]

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 về việc khen thưởng trong phong trào phụ nữ các dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2014 – 2017.

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 22/5/2017 về tổ chức cuộc thi viết về “” Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 15/5/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020.

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố trao Quyết định bổ nhiệm, điều động công chức.

          Ngày 20/01/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức công bố, trao  quyết định bổ nhiệm, điều động công chức. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, bổ nhiệm có đồng chí Lưu Minh Quân  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện cho […]

Công văn số 1415/SNV-TĐKT ngày 14/12/2016 về việc hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Công văn số 1404/SNV-TĐTK ngày 13/12/2016 V/v hướng dẫn khen thưởng Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Trang 1 / 512345

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La