Công văn số 1577/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/12/2017 V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Hướng dẫn tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021; hỗ trợ đối với lao động hợp đồng theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

17.10.2017

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BNV ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2017 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số […]

Công văn số 1297/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/10/2017 xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU LIÊN NGÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THAM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH SƠN LA.

Được sự ủy quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sáng ngày 08/9/2017, tại Hội trường Sở Nội vụ, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Sơn La gồm có đại diện Sở Nội vụ, Hội Cựu TNXP tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội cựu TNXP các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Phù […]

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 600 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (2012-2017)

13.9.2017.2

Triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo, Sơn La là một trong 20 tỉnh thuộc phạm vi Dự án với 49 đội viên (trong đó 08 nữ, 41 nam) gồm […]

Công văn số 1108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Công văn số 1107/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, […]

HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA HAI TỈNH SƠN LA – ĐIỆN BIÊN.

13.8.2017.1

Ngày 12/8, Đoàn công tác tỉnh Điện Biên do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị hiệp thương thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh: Sơn La […]

Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí […]

Trang 1 / 912345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La