Công văn số 1778/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Công văn số 1779/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 V/v xin ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

du thao logo1

Hội nghị thống nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái

07.11.20118

Thực hiện Quyết định số 513 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, hiệp thương giải quyết […]

Công văn số 1385/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/10/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên.

28.9.2018

Ngày 26/9/2018, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005. Chủ trì hội nghị: Đại diện Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có đại diện Qũy Dân số liên hợp […]

Công văn số 1286/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/9/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Công văn số 1252/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/9/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri lần 2.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Văn phòng HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND […]

HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN CHỦ, CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH.

13.9.2018.1

Thực hiện Công văn số 2939/UBND-NC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc đi học tập kinh nghiệm ở trong nước. Từ ngày 04 đến ngày 07/9/2018, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận, dân chủ, công tác […]

Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500

Thực hiện Công văn số 50/BQLĐA500 ngày 11/6/2018 của Ban Quản lý Đề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội viên Đề án 500. Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện […]

Công văn số 995/SNV-XDCQ&CTTN ngày 25/7/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Các Ban của HĐND tỉnh; – Văn phòng HĐND tỉnh; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc […]

Trang 1 / 1112345...10...Cuối