Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

17.10.2017

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BNV ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2017 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số […]

Công văn số 1297/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/10/2017 xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU LIÊN NGÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THAM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH SƠN LA.

Được sự ủy quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sáng ngày 08/9/2017, tại Hội trường Sở Nội vụ, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Sơn La gồm có đại diện Sở Nội vụ, Hội Cựu TNXP tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội cựu TNXP các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Phù […]

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 600 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (2012-2017)

13.9.2017.2

Triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo, Sơn La là một trong 20 tỉnh thuộc phạm vi Dự án với 49 đội viên (trong đó 08 nữ, 41 nam) gồm […]

Công văn số 1108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Công văn số 1107/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

du thao logo1

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy; – Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội; – Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Bảo hiểm Xã hội tỉnh; – UBND các […]

Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

TỈNH SƠN LA HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TẬP HUẤN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

26.5.2017.1

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 14/11/2016 về bồi dưỡng đại biểu HĐND các […]

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÚP ĐỠ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

09.5.2017 .1

Chiều ngày 08/5/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công của các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã […]

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH VÀ BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP.

19.4.2017.2

Chiều 18/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chá A Của – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã ký Chương trình phối […]

Trang 1 / 912345...Cuối

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La